Vår egengravade lax.
Vi vet inte exakt hur mycket lax vi gravar på ett år men vi vet säkert att det är tonvis.

En klassiker för både vardag och helg.